A MAGYAR KATONAI SZLENG

IV.

9. A továbbiakban a Magyar Néphadsereg katonai szlengjének bemutatásával kívánom feltárni ennek a csoportnyelvnek legfontosabb sajátosságait. Természetesen egy csoportnyelv történetében negyven évet nem lehet teljesen egységes kornak tekinteni, a katonai szlengben is történtek ezalatt változások.

Alapvetően a Magyar Néphadsereg katonai szlengjében három szakaszt kell elkülöníteni. Az első az 1950-es évektől körülbelül 1965-ig tartott. Ezt az időszakot leginkább a szovjet hadsereg felszerelésének rendszeresítése, illetőleg ennek a katonai szlengben való tükröződése jellemzi: pilotka, ködvágó 'szovjet típusú gyakorlósapka'; gitár 'dobtáras géppisztoly'; konyi 'ló'. Megtaláljuk benne a korszak jellegzetes szavait is: Megfuttatom, hogy kiszalad a béketáborból! Ezen elkülönítő jegyek mellett azonban nagy számban megvannak a folyamatosságra mutató szavak is (jakumó, dióverő, borjú, sakkozik, konyhamalac stb. stb.), miként szép számmal találni ekkoriban keletkezett s a nyolcvanas években is élő kifejezéseket (kilós 'százados'; textil, fóka 'felmosórongy'; helybenjárás 'laktanyafogság'; kaptár, kóter 'fogda' stb. stb.)

A hatvanas évek közepére a szovjet mintára alakult hadseregben több újítást is bevezettek (felszerelés, fegyverzet terén), 1965-ben például új öltözéket rendszeresítettek, ami a katonai szlengben a szókincs egy részének eltűnéséhez vezetett. A hatvanas évek második feléből és a hetvenes évekből származó adataim már alig mutatnak különbséget az 1980-as évek katonai szlengjétől. (Kellő mennyiségű adat híján nem is nagyon mutatható ki jelentős eltérés.) Ami a nyolcvanas évek elejét mégis belső korszakhatárrá teszi, az a szolgálati idő 1981-ben történt csökkentése (24-ről 18 hónapra), és az előfelvételis katonáknak (a hadsereg páriáinak) a többiekkel együtt történő kiképzése. Ez az életkorban műveltségben, szociológiai összetételében jelentősen eltérő réteg (ld. KSZIL. 38–40) sokban színesítette a katonai szlenget. Mivel a nyolcvanas évekhez képest a Magyar Néphadsereg katonai szlengjének első három évtizede meglehetősen gyéren adatolt, ennek vizsgálatát nem végzem el. Csoportnyelvünk bemutatását az utóbbi egy évtized katonai szlengjének vizsgálatára szűkítem, s így egy időben egységes rétegén mutatom be a katonai szleng főbb jellemzőit.


TOVÁBB