A MAGYAR KATONAI SZLENG

IV.

V. A fogalom megnevezése szószerkezettel

Rendkívül produktív szókincsgyarapító módszer, amit az magyaráz, hogy széles teret enged az ötletek, az egy szóba nem tömöríthető humoros képzettársítások kifejezésére. Javarészt jelzős szintagmákat találunk közöttük: nyeles dózer 'gyalogsági ásó'; réti néger 'cigány'; szopató kábel 'indító kábel' (a harcjárművek külső akkumulátorról való indításához); szombathelyi egyesoszlop 'tülekedés az étkezde előtt'; árvaházi torta 'zsíros kenyér'; motoros fóka 'felmosórongy nyélre téve'; fadugós kézigránát 'fából készült gyakorlógránát'; ruszki eltáv 'elmaradt eltávozás' (ha valakit a kapuból küldenek vissza), máshol: 'kimenő öltözet viselése a laktanyán belül' (pl. egy ünnepségen); gravitációs budi, botkormányos vécé 'tábori latrina'.

Itt sorolhatnám még fel az újoncok és az öregkatonák rengeteg megnevezését. Csak mutatóba: vén tengeri iszapszemű rája 'öregkatona'; kopár világtalan vakegér 'újonc'.

Itt említem meg a centi (ezen számlálják a leszerelésre készülő katonák a hátra levő napokat) általam ismert legteljesebb alliteráló meghatározását (vö. KSZIL. 65): kizárólag katonai kantinban kilenc kilencvenért kapható, kéz körül keringő, körkörösen kiképzett, kibaszott kurva könnyen kezelhető kopaszkábító kézi készülék.


TOVÁBB