4032 Debrecen,
Egyetem tér 1.
+36 (52) 512-923
info@mnytud.arts.unideb.hu

Magyar | English

Dr. Reszegi Katalin
egyetemi adjunktus
főépület III. 338/a szoba
22556 (mellék)

kataszakall@gmail.com

Pályája: 2003-ban szerzett magyar szakos tanári diplomát a Debreceni Egyetemen. 2003 és 2006 között a magyar nyelvészet doktori alprogram nappali tagozatos hallgatója. 2006-tól a Magyar Nyelvtudományi Tanszék tudományos segédmunkatársaként dolgozott, 2009-től egyetemi tanársegéd, 2011 szeptemberétől a tanszék egyetemi adjunktusa. Kutatási területe a történeti helynévtan, illetve a kognitív szemlélet a névkutatásban. Főként pszicholingvisztikai, szociolingvisztikai, hangtani, névtani, illetve (a módszertani képzésen belül) beszédtechnikai tárgyakat oktat.

Reszegi Katalin szakmai életrajza
Reszegi Katalin szakmai adatlapja
Reszegi Katalin publikácói (pdf)
Reszegi Katalin interneten olvasható publikácói
Ismertetések és hivatkozások Reszegi Katalin műveire