A Magyar Nyelvjárások szerkesztőbizottsága

Szerkesztőbizottság:
Dobi Edit
Hoffmann István
Tóth Valéria

Technikai szerkesztő:
Reszegi Katalin

Szerkesztőség:
Debreceni Egyetem
Magyar Nyelvtudományi Tanszék
4010 Debrecen, Egyetem t. 1.