A Magyar Nyelvjárásokhoz benyújtott írások lektorálásáról

A Magyar Nyelvjárásokban csak lektorált írások jelenhetnek meg.
A benyújtott cikkek elbírálása úgynevezett vaklektorálással történik, azaz sem a szerzők,
sem a lektorok nem tudják kik bírálták írásukat, illetve hogy kinek az írását lektorálták.