Kommunikációs készségek fejlesztése

2005/2006. I. félév

Tematika

1. A kommunikáció alapkérdéseinek tisztázása (kommunikációdefiníciók, -iskolák, -modellek).

2. Tényezők és funkciók a kommunikációban (Roman Jakobson modellje).

3. Szituációs játékok és helyzetgyakorlatok a kommunikációs tényezők és funkciók gyakorlására.

4. A kommunikatív kódok rendszere. Stílus- és szókincsfejlesztő gyakorlatok.

5. A nem verbális kommunikáció és eszközei.

6. Helyzetgyakorlatok a testbeszéd felismerésére és gyakorlására.

7. Zárthelyi dolgozat.

8. A kommunikációt segítő technikák.

9. Prezentációs technikák.

10. Összetett kommunikációs gyakorlatok.

11. Kommunikációs helyzetgyakorlatok és előadások elemzése.

12. Előadások meghallgatása 1.

13. Előadások meghallgatása 2.

14. A félév értékelése, jegyek beírása.

 

Szakirodalom

Kötelező irodalom:

Fercsik Erzsébet–Raátz Judit, Kommunikáció szóban és írásban. Krónika Nova, 2000.

Peel, Malcolm, Kommunikációs készségek fejlesztése, Trivium Kiadó, 1999.

Szabó Katalin, Kommunikáció felsőfokon, Kossuth Könyvkiadó, 2002.

Szőke-Milinte Enikő, A kommunikációs kompetencia fejlesztése: az általános kommunikációs készségek fejlesztésének elmélete és gyakorlata. PPKE, Bölcsészettudományi Kar, Piliscsaba, 2005.

Pease, Allan, Testbeszéd. Gondolatolvasás gesztusokból. Park Könyvkiadó, 1988.

 

Ajánlott irodalom:

Bokor József, A kommunikáció elmélete és gyakorlata, Békéscsaba, 2003.

Crystal, David, A nyelv enciklopédiája, Osiris, 1998.

Montágh Imréné–Bittera Tiborné, Szép szóval, nyílt szívvel. Logopédiai Kiadó, én.

Tamblyn, Doni–Weiss, Sharyn, Humoros tréninggyakorlatok nagykönyve. Miskolc, 2002.

Pease, Allan és Barbara, Miért hazudik a férfi? Miért sír a nő? Park Könyvkiadó, 2002.

Pease, Allan, Kérdezni tudni kell! Hogyan érheted el a „boldogító igent” a munkádban. Fiesta Kiadó, 2000.

Rudas János, Delfi örökösei. Új mandátum könyvkiadó, 2001.

Utry Attila, Kommunikáció és kultúra. Miskolc, 1997.

Takács Judit