Camp Rising Sun Magyarország Hungary ingyenes nyári tábor amerika ösztöndíj USA Kyokushin Karate Debrecen

4032 Debrecen,
Egyetem tér 1.
+36 (52) 512-923
info@mnytud.arts.unideb.hu

Magyar | English

Kis Tamásnál íródott doktori értekezések és szakdolgozatok

Kis Tamás témavezetésével írott doktori értekezések:

 1. Szabó Edina: A mai magyar börtönszleng (1996–2005). (Doktori (PhD) értekezés). Debrecen, 2005. (Tézisek magyarul | The argument of the doctoral dissertation) [2006.04.04]
 2. Mászlainé Nagy Judit: A jászapáti roma és magyar kisiskolások nyelvhasználati stratégiáinak kultúraközi elemzése. (Doktori (PhD) értekezés). Debrecen, 2010. (Tézisek magyarul | Intercultural Analysis of Roma and Hungarian Primary School Children’s Language Usage from Jászapáti [2010.10.11]
 3. Fehér Krisztina: Útban egy más nyelvészet felé. (Elméleti-módszertani problémák a 20. századi magyar nyelvtudományban). (Doktori (PhD) értekezés). Debrecen, 2011. (Tézisek magyarul | Towards an other kind of linguistics. (Theoretical-methodological issues of 20th century Hungarian linguistics) [2012.01.29]

Kis Tamásnál írott szakdolgozatok:

 1. Tolvaj Edit: Iskolai ragadványnevek, nyolc osztály neveinek vizsgálata alapján. Debrecen, 1991.
 2. Elek Andrea: Domaháza és Kissikátor földrajzi nevei. Debrecen, 1991.
 3. Horváth Mónika: Füzesabony ragadványnevei. Debrecen, 1991.
 4. Papp Éva: A diáknyelv szóalkotásmódjainak vizsgálata. Debrecen, 1991.
 5. Pásku Judit: A szleng és az irodalom viszonya. Debrecen, 1991.
 6. Helle Eleonóra: A debreceni diáknyelv szótára. Debrecen, 1992. (108 lap). (WinWord 6.0 | ZIP tömörítve)
 7. Lovász Krisztina: Az irodalmi nyelvhez kapcsolódó leíró szempontú problémák a szakirodalomban. Debrecen, 1992.
 8. Gál Erika: Hajdúbagos ragadványnevei. Debrecen, 1992.
 9. Gyulai Rozália: Görögkatolikus névdivat Debrecenben. Debrecen, 1993.
 10. Vark Rita: Névadási szokások vizsgálata a vencsellői római katolikus keresztnevek körében. Db., 1993.
 11. Illés Bernadett: Az ikes ragozás használatának vizsgálata napjainkban. Debrecen, 1995.
 12. Józsa Barbara: A magyarországi kábítószer-fogyasztók szlengje. Debrecen, 1995. (55 lap). (WinWord 6.0 | ZIP tömörítve)
 13. Kórik Borbála: A dunaharaszti középiskola diákszlengjének szótára. Debrecen, 1995.
 14. Dán Krisztina: Német jövevényszavak a magyar szlengben. Debrecen, 1996.
 15. Baricza Péter: A magyar és a japán nyelv hangjainak és fonémáinak kontrasztív vizsgálata. Debrecen, 1996.
 16. Lieli Mariann: Szóalkotásmódok a finn szlengben. Debrecen, 1996. (65 lap). (WinWord 6.0 | ZIP tömörítve)
 17. Nochta Rita: A b-i motoros rendőrök szlengje (1995–1996). (Szakdolgozat). Debrecen, 1996. (71 lap). (WinWord 6.0: 1. file | 2. file | ZIP tömörítve)
 18. Rikassi Ilona: A nyírbátori diáknyelv és szótára. Debrecen, 1996. (80 lap). (WinWord 6.0: 1. file | 2. file | ZIP tömörítve)
 19. Terjéki Éva: Jánkmajtis ragadványnevei. Debrecen, 1996.
 20. Kun Emőke: Vaja ragadványneveinek rendszere. Debrecen, 1996.
 21. Víg Jusztina: Szűcsi ragadványnevei. Debrecen, 1996.
 22. Veress Kriszta: A debreceni Csokonai színház szlengje. Debrecen, 1997.
 23. Hagymásy Tünde: A szleng és a Magyar Narancs. Debrecen, 1998. (55 lap). (WinWord 6.0 | ZIP tömörítve)
 24. Marositz Krisztina: Szóképzés a francia és a magyar szlengben. Debrecen, 1998. (61 lap). (WinWord 6.0 | ZIP tömörítve)
 25. Jónap Rita: Angol eredetű elemek a közgazdasági szaknyelvben. Debrecen, 1998.
 26. Bordás Krisztina: A debreceni Brassai Sámuel Műszaki Középiskola diákszlengje. Debrecen, 1998. (61 lap). (WinWord 6.0 | ZIP tömörítve)
 27. Balogh Zsuzsa: A berettyóújfalui Arany János Nevelőotthon diáknyelvi szótára. Debrecen, 1998. (77 lap). (WinWord 6.0 | ZIP tömörítve)
 28. Szegfű Márta: 1862-es tolvajnyelvi szójegyzékünk történeti-etimológiai szótára. Debrecen, 1998. (54 lap). (WinWord 6.0 | ZIP tömörítve)
 29. Zsupos Gabriella: A debreceni rockzenészek szlengje. Debrecen, 1999. (52 lap). (WinWord 6.0)
 30. Hajdú Zoltán: Két iskola diákszókincsének vizsgálata. 1999. (61 lap) (WinWord 6.0 | ZIP tömörítve)
 31. Lekner Zsuzsa: A káromkodás mint frazeológiai egység. Debrecen, 1999. (58 lap). (WinWord 6.0)
 32. Szabó Edina: A magyar börtönszleng és szótára. Debrecen, 2000. (148 lap)
 33. Berta Éva: Egy osztály szlengneveinek és szociometriájának kapcsolata. Debrecen, 2001. (81 lap)
 34. Üveges Szilvia: Az autóversenyzés nyelve. Debrecen, 2001. (51 lap)
 35. Szász Ildikó: Kosaras szleng öt debreceni kosárlabdacsapatban. Debrecen, 2001. (42 + 7 lap) (WinWord)
 36. Magos Margit: Tyukod ragadványnevei. Debrecen, 2002. (60 lap)
 37. Dienes Edit: Kunhegyes földrajzi nevei. Debrecen, 2002. (93 lap + 5 térk.)
 38. Szilágyiné Lukovics Timea: Ragadványnevek egy általános iskola felső tagozatos osztályában. Debrecen, 2002. (44 lap) (WinWord 6.0)
 39. Illés Éva: A debreceni barlangászok szlengje. Debrecen, 2002. (47 lap + 15 lap fotó)
 40. Gondon Terézia: A magyar tolvajnyelv története. Debrecen, 2002. (78 lap)
 41. Fehér Krisztina: A magyar ragadványnév-kutatás első korszaka (1872–1957). Debrecen, 2003. (39 lap)
 42. Szilvási Dóra: A mai cigány nyelvek a szociolingvisztikai kutatások eredményeinek tükrében. Debrecen, 2003. (117 +14 lap)<
 43. Nagy Judit: A női–férfi kommunikáció megnyilvánulása az udvariasságban. Debrecen, 2003. (73 lap)
 44. Bolodár Éva: A nyelvi udvariasság egy kérdése: tegezés – nemtegezés. Debrecen, 2003. (52 lap)
 45. Péter Zsófia: A protestáns és a katolikus keresztelési liturgia nyelvhasználatáról. Debrecen, 2003. (60 lap)
 46. Tóth Erika: A teletextes chat nyelvhasználata. Debrecen, 2003. (40 lap)
 47. Repka Tünde Éva: Javítóintézeti argó és szocializáció. Debrecen, 2004. (98 lap). (WinWord | ZIP tömörítve) [2004.04.20]
 48. Szabó Julianna: A férfiak és nők szlengszókincsének vizsgálata az életkor megoszlása szerint. Debrecen, 2004. (73 lap + szótár). (WinWord | ZIP tömörítve) [2004.05.06]
 49. Kelemen Hajnalka: A földrajzi felfedezések hatására Magyarországon meghonosodott élelmiszernövényeink nyelvészeti vizsgálata. Debrecen, 2004. (55 lap). [2004.05.17]
 50. Árva Ildikó: Német eredetű nyelvi elemek Balmazújvároson. Debrecen, 2005. [2005.07.06]
 51. Kecskés Gizella: Magyar írói álnevek. Debrecen, 2005. [2005.07.06]
 52. Bárány Beáta: A közvetett emberi kommunikáció. (A nem-szegmentális jelek hiánya az e-mail, chat és SMS általi kommunikációban). Debrecen, 2005. [2005.07.06]
 53. Tóth Krisztina: A borászat nyelve. Debrecen, 2006. [2006.05.10]
 54. Tamás Erika: Szóalkotás és szleng. (A szóalkotás egy lehetséges modellje). Debrecen, 2006. (85 lap). (WinWord | ZIP tömörítve) [2006.05.03]
 55. Földesi Renáta: A diákszleng vizsgálata a sárrétudvari Jókai Mór Általános iskola 6–8. osztályos tanulói körében. Debrecen, 2006. (138 lap). (WinWord | ZIP tömörítve) [2007.01.11]
 56. Kovács Krisztina: Nyelv és nem. (Női és férfi nyelvhasználati különbségek). Debrecen, 2006. (53 lap) [2006.05.09]
 57. Stempel Mariann: Papos nyelvjárásának változása a magyar nyelvatlaszkutatás óta. Debrecen, 2006. (45 lap) [2006.05.03]
 58. Lukács Gyöngyvér Katalin, A németalföldi szlengkutatás. Debrecen, 2006. (63 lap). (WinWord | ZIP tömörítve) [2006.05.03]
 59. Pántya Szilvia: Házassági névviselési szokások napjainkban. Debrecen, 2006. (78 lap) [2006.05.03]
 60. Tihor Tamara: A tiszaberceli ragadványnevek nyelvi vizsgálata. Debrecen, 2006. (60 lap)
 61. Kovács Edina: A nyelvtanulás sikerében és kudarcában közrejátszó tényezők vizsgálata. Debrecen, 2007. (70 lap). [2007.01.08]
 62. Simon Angéla, Szleng és irodalom. Debrecen, 2007. (47 lap). (WinWord | ZIP tömörítve) [2007.01.09]
 63. Oláh Tímea, Ragadványnevek szociometriai elemzése. Debrecen, 2007. (62 lap). (WinWord | ZIP tömörítve) [2007.01.09]
 64. Balogh Krisztina Ágnes: A szleng és műfordítás kapcsolata Salinger Zabhegyező című regényében. (Szakdolgozat). Debrecen, 2007. (49 lap). (WinWord | ZIP tömörítve) [2007.05.09]
 65. Szabó László: Az ifjúsági nyelven túl. Debrecen, 2007. (43 lap). (WinWord | ZIP tömörítve) [2007.05.09]
 66. Andó Klára: Bihar vármegye természetes folyóvizeinek és tavainak magyar nevei. Debrecen, 2007. (160 lap) [2007.05.09]
 67. Némedy Márta: A futballszurkolók szlengje. Debrecen, 2007. (59 lap). (WinWord | ZIP tömörítve) [2007.05.09]
 68. Perge Kriszina: Az érdemjegyek elnevezései a diákszlengben. Debrecen, 2007. (78 lap). (WinWord | ZIP tömörítve) [2007.05.09]
 69. Lukácsi Linda: A labdarúgás szlengje. Debrecen, 2007. (45 lap). (WinWord | ZIP tömörítve) [2007.05.09]
 70. Balogh Adrienn: Az erdélyi és magyar diáknyelv összehasonlítása. Debrecen, 2007. (100 lap). (WinWord | ZIP tömörítve) [2007.09.05]
 71. Orosz Mária: Tesco-szleng?! Debrecen, 2007. (50 lap). (PDF) [2007.09.05]
 72. Szabó Zsuzsa: Az erdélyi diáknyelv. Debrecen, 2007. (72 lap). (WinWord | ZIP tömörítve) [2008.04.25]
 73. Liptai Dóra Judit: A debreceni nyelvjárás megítélése. (Ügynökvizsgálat debreceni és szegedi diákok körében). Debrecen, 2008. (62 lap). (WinWord ZIP tömörítve) [2008.04.25]
 74. Szabó Andrea: A nyelvi attitűd középiskolások körében. Debrecen, 2008. (78 lap). (WinWord ZIP tömörítve) [2008.04.25]
 75. Sallainé Topor Rita: Diákszleng a Kölcsey Ferenc Gimnázium és Általános Iskolában. Debrecen, 2008. (64 lap). (WinWord | ZIP tömörítve) [2008.04.25]
 76. Patkós Ágnes: Beszédhibák gyermekkorban. (A pöszeség nem jár egyedül). Debrecen, 2008. (72 lap). (WinWord ZIP tömörítve) [2008.04.25]
 77. Vad Lilla: A debreceni javítóintézet szlengje. Debrecen, 2008. (56 lap). (WinWord | ZIP tömörítve) [2008.04.28]
 78. Bánhalmi József: Az alternatív nyelvrokonítási kísérletek újabb megközelítései. Debrecen, 2008. (67 lap). (WinWord ZIP tömörítve) [2008.04.28]
 79. Sütőné Seres Adrienn: Kismamaszleng. Debrecen, 2008. (64 lap). [2008.09.01]
 80. Magó Adrienn: Iskolai szleng a női–férfi nyelvhasználati különbségek tükrében. Debrecen, 2009. (61 lap) [2009.04.19]
 81. Nagy Katalin: Drog-hangulatjelentés a sajtó és a fogyasztók diskurzusain keresztül. Debrecen, 2009. (68 lap) (WinWord ZIP tömörítve) [2009.04.23]
 82. Nagy Márta: A karcagi cigány fiatalok szlenghasználata. Debrecen, 2009. (68 lap) [2009.04.23]
 83. Vass Viktória: Egy iskola szlengjének vizsgálata életkor, nem és iskolatípus szerint. Debrecen, 2009. (77 lap) [2009.04.23]
 84. Palla Ágnes: A magyar és cigány nyelv kölcsönhatásának vizsgálata. Debrecen, 2009. (56 lap) (WinWord ZIP tömörítve) [2009.04.23]
 85. Baksa Zoltán: Diákszleng a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumában. Debrecen. (59 lap). [2010.02.03]
 86. Varga Ildikó Zsuzsa: Szlengelemek vizsgálata szépirodalmi szövegekben. Debrecen, 2010. (74 lap). [2010.05.13]
 87. Magyar Anikó, A gyors beszéd. Debrecen, 2010. (41 lap). [2010.05.13]
 88. Tóth Petra: A szleng és műfordítás kapcsolata és ennek megítélése Magyarországon és Finnországban. Debrecen, 2010. (51 lap). [2010.05.13]
 89. Nagy Zoltán Krisztián: Adalékok a szleng és a karnevál kapcsolatához. Debrecen, 2010. (79 lap). [2010.05.13]
 90. Vágner Georgina Lídia: Magyar és holland alkoholos proverbiumok összehasonlító vizsgálata. Debrecen, 2010. (59 lap). [2010.05.13]
 91. Czók Anna: Pusztafalu ö-ző nyelvjárásának változásvizsgálata. Debrecen, 2010. (72 lap). [2010.05.13]
 92. Krajnik Ildikó: Igazolás, szprávka vagy dovidka? (Orosz és ukrán kölcsönszavak szociolingvisztikai vizsgálata Kárpátalján. Debrecen, 2010. (88 lap). [2010.05.13]
 93. Török Anita: Jóból is megárt a sok(k). Debrecen, 2010. (47 lap). [2010.05.13]
 94. Estók Barbara (BA): A szleng stiláris vonásainak vizsgálata. Debrecen, 2010. (24 lap). [2010.05.13]
 95. Katona Csilla (BA): Szleng és a Cosmopolitan. Debrecen, 2010. (38 lap). [2010.05.13]
 96. Tömöri Barbara (BA): Megismerni vagy megváltoztatni? (A középiskolások anyanyelvhasználatáról). Debrecen, 2011. (59 lap). (Tömörítve, mellékletekkel) [2011.05.24]
 97. Hegyi Kitti (BA): Káromkodás (trágárság) mint nyelvi tabu. Debrecen, 2011. (37 lap). [2011.05.24]
 98. Almási Ágnes Ilona (BA): A nyelvi ideológiák szerepe a szleng nyelvművelői megítélésében. Debrecen, 2012. (29 lap). [2013. 01. 08]
 99. Gerhát Réka (BA): Az internet hatása az ifjúság nyelvhasználatára. Debrecen, 2012. (40 lap). [2013. 04. 10]
 100. Virág Krisztina (BA): A debreceni diáknyelv a 19–20. század fordulóján. Debrecen, 2013. (72 lap). A DEA-ban. [2013. 05. 13]
 101. Vakherda Nóra (BA): A magyar huszita helyesírás hangjelölési rendszerének története és hatása. Debrecen, 2013. (44 lap). A DEA-ban. [2013. 05. 13]
 102. Kemény Vivien (BA): A hip-hop szubkultúra nyelve. Debrecen, 2012. (32 lap). A DEA-ban. [2013. 05. 13]
 103. Adorján Imola (BA): Adalékok a női és férfi kommunikáció alapvető különbségeihez a Facebook használata alapján. Debrecen, 2014. (37 lap) [2014. 06. 01]
 104. Suha Zsófia Anna (BA): Hatalom és nyelv. (Verbális dominancia és társadalmi nem). Debrecen, 2014. (23 lap) [2014. 06. 01]
 105. Láng Noémi (BA): Történeti nyelvészet a nyelvtanoktatásban. Debrecen, 2014. (36 lap) [2014. 06. 01]
 106. Balogh Dorottya (BA): A ty és a gy hangok a magyarban. Debrecen, 2014. (23 lap) [2014. 06. 01]
 107. Tassonyi Márk (BA kommunikáció): A kutyák kommunikációja. Debrecen, 2014. (23 lap) [2014. 06. 01]
 108. Papp Olívia (BA): Vasutasszleng. Debrecen, 2015. (50 lap) [2015.04.26]
 109. Kiss Anita (MA): Kétnyelvűségi és nyelvjárási jelenségek a kárpátaljai magyar fiatalok internetes kommunikációjában. Debrecen, 2016. (57 lap) [2016.05.22]
 110. Bodnár Alexandra (MA): Káromkodások és szitokszavak helyzete a magyar nyelvben. (Egy önbevalláson alapuló vizsgálat eredményei). Debrecen, 2017. (41 lap). [2017.05.04]
 111. Király Orsolya: Szlengvizsgálat a debreceni teológusok között. Debrecen, 2017. (44 lap). [2017.05.04]
 112. Bodnár Noémi (MA): Kollokviális és szleng elemek a magyar jelnyelvben. Debrecen, 2017. (83 lap). [2017.05.04]
 113. Tóth Hajnalka (BA): Diákszleng-vizsgálat az ibrányi és a debreceni tanulók körében. Debrecen, 2017. (41 lap). | A DEA-ban. [2017.12.18]
 114. Viski Annamária (OMA): Tabutémák megítélése a nemek közötti kommunikációban. Debrecen, 2018. (55 lap). [2018.04.24]
 115. Szémán Tünde (BA): A mai magyar társadalom viszonya a szlenghez. Debrecen, 2018. (56 lap). [2018.04.24]