4032 Debrecen,
Egyetem tér 1.
+36 (52) 512-923
info@mnytud.arts.unideb.hu

Magyar | English

Dr. Fehér Krisztina
egyetemi adjunktus
főépület III. 342/c. szoba
22189 (mellék)

feher.krisztina@arts.unideb.hu

2003-ben szerzett magyar szakos tanári diplomát a Debreceni Egyetemen. 2003 és 2005 között a magyar nyelvészet doktori alprogram nappali, a 2005/2006-os tanévben levelező tagozatos hallgatója. 2005-től a Magyar Nyelvtudományi Tanszék tanársegédje. PhD fokozatot 2012-ben szerzett.
Társas-kognitív nyelvészettel, ezen belül is főként fonológiával, morfológiával, nyelvelsajátítási, nyelvelméleti-tudománytörténeti kérdésekkel foglalkozik. Általában hangtani, alaktani és szociolingvisztikai tárgyakat oktat.

Fehér Krisztina interneten olvasható publikációi
Fehér Krisztina szakmai életrajza (pdf)
Fehér Krisztina szakmai adatlapja (pdf)
Fehér Krisztina publikációi (pdf)
Hivatkozások Fehér Krisztina műveire (pdf)

Krisztina Fehér’s CV, including publication list (pdf)